Vis en Meer

Lokatie

Restaurant Vis en Meer
Vis en Meer B.V.
Drieharingstraat 4
3511 BJ Utrecht
030-2000188
www.visenmeer.nl

Opdracht

Hopman Kersten heeft het ontwerp van het interieur en de huisstijl gerealiseerd. Op dit moment is Hopman Kersten bezig met wat kleine aanpassingen te doen in het interieur.

Uitvoering

De implementatie is volledig door Hopman Kersten uitgevoerd: het gehele vergunningtraject, financiele haalbaarheid en zoeken van geschikte partners.
In samenwerking met toeleveranciers is vanuit een casco pand de bouw volledig door Hopman Kersten uitgevoerd, begeleid en ondersteund.