de Colonie

Lokatie

de Colonie Breda
Grote Markt 26-28
4811 XR Breda
076-5214082
www.colonie.nl

de Colonie Houten
Koedijk 1
3992 LV Houten
030-2893294
www.colonie.nl

de Colonie Maarssen
Maarsseveensevaart 7a
3601 CC Maarssen
0346-561590
www.colonie.nl

de Colonie Utrecht
Ganzemarkt 16 a
3512 GD Utrecht
030-2334535
www.colonie.nl

de Colonie Waardenburg
Regterweistraat 5
4181 CE Waardenburg
0418-651301
www.colonie.nl

Opdracht

Hopman Kersten Project heeft voor de Colonie diverse uiteenlopende projecten uitgevoerd waarbij gewerkt is binnen de bestaande conceptstijl van de Colonie.

Opzetten van mailing en promotiecampagne. In opdracht van de directie van Debuut BV is voor de Colonie Breda een mailing en promotiecampagne opgezet om de lunch in de directe omgeving onder de aandacht te brengen.

Ondersteuning projectteam bouw en herbouw.
Hopman Kersten Project BV is tijdens de bouw in 2003 en tijdens de herbouw in 2005, nadat door brand het gebouw volledig was verwoest, onderdeel geweest van het project team. Het bureau is hoofdzakelijk ingezet ten behoeve van de bouwbegeleiding, marketing & promotie, ontwerp van de barren en diverse ruimtes en bij het advieseren van de algehele inrichting van het restaurant.

Ondersteuning projectteam bouw
Hopman Kersten Project BV is tijdens de bouw in 2004 onderdeel geweest van het project team. Het bureau is hoofdzakelijk ingezet ten behoeve van de bouwbegeleiding, marketing & promotie, ontwerp van de bar en de diverse ruimtes en bij interieuradvies van de algehele inrichting van het restaurant.

Verbouwing bijkeuken en personeelsruimte.
In opdracht van de Colonie Utrecht BV is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de bijkeuken en de personeelsruimte van het restaurant.

Ombouw van restaurant naar Colonie formule.
In opdracht van Debuut BV is het wegrestaurant de Waalbrug omgezet naar het Colonie concept. Bij deze verbouwing heeft het bureau als onderdeel van het project team en in nauwe samenwerking met directeur Fred Bus o.a. zorggedragen voor de algehele routing & indeling,  het ontwerp van de bar en een scala aan organisatorische taken. Er is gewerkt binnen de bestaande conceptstijl van de Colonie.