Café van Velsen

Lokatie

Café van Velsen
Mariaplaats
3511 LH Utrecht
030-2364108
www.cafevanvelsen.nl

Opdracht

Dagelijkse leiding van een café.
In opdracht van HnK exploitatie BV wordt de dagelijkse leiding van het café van Velsen in Utrecht verzorgd. Alle werkzaamheden ten behoeve van het management worden door het bureau uitgevoerd.