Ondernemingsplan horeca

Hoe maak je een ondernemingsplan voor de horeca

Het ondernemingsplan voor je horecabedrijf is het vetrekpunt van je op te starten onderneming. Vaak is er de misvatting dat het ondernemingsplan alleen als doel heeft om financiers te overtuigen.  Dat is zeker niet het enige doel, want het kan je ook helpen om met een duidelijke visie en richting te starten. Dat maakt de kans op een succesvolle start aanzienlijk groter. Zeker als je een horeca onderneming met meerdere mensen gaat opstarten is het ondernemingsplan een belangrijk document om te zorgen dat alle neuzen dezelfde richting op staan! In deze blog geven we je graag richting hoe je een goed ondernemingsplan voor de horeca opstelt.

De eerste stappen bij het ondernemingsplan voor de horeca

Zoals je ook in een gesprek doet stel je je in een ondernemingsplan eerst voor. Dus wie ben je en wat is de reden dat je voor het ondernemersschap kiest en je het plan voor het opstarten van een horecaonderneming ten uitvoer wil brengen. Het is in dit deel ook verstandig om bijvoorbeeld een CV toe te voegen zodat de lezer een helder beeld heeft van je werkend verleden; je opgedane kennis en ervaring(en).

Het bedrijf

De volgende stap is het beschrijven van je op te starten bedrijf. Het leukste gedeelte, want hierin kan je vol losgaan op het idee dat je bedacht hebt. Doordat het een ondernemingsplan voor de horeca is beschrijf je het concept wat je wil gaan hanteren in je horeca onderneming nauwkeurig. In dit deel van je ondernemingsplan kan je ook elementen opnemen zoals locatie en de doelgroep waar je je op wil gaan richten. Van daaruit is ook goed te bepalen welke doelen je wil gaan hanteren. Het is handig om hiervoor op zoek te gaan naar branche informatie. Daarin zijn vaak elementen terug te vinden zoals bijvoorbeeld omzet per vierkante meter. Hiermee is goed te toetsen of je doel realistisch is. Later in het financiële deel kan je dat weer doorvertalen naar een goede prognose.

De markt en de marketing

In het gedeelte ‘markt’ brengt je deze goed in beeld voor de markt waar je je op richt. Voor een horeca onderneming zal dat vaak gericht zijn op de locatie waar je gevestigd bent. Hou dit redelijk simpel. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal inwoners van het gebied waar je je op richt en breng daarbij ook de concurrenten in beeld. Dit geeft dan in ieder geval enigszins een beeld of er ruimte is voor meer horeca ondernemingen en of er dus bestaansrecht is voor jouw horeca onderneming.

Bij de marketing breng je in beeld hoe je na het opstarten je doelgroep wil bereiken. Kortom hoe zorg je dat jouw horeca zaak straks vol zit? Het is hierbij goed om na te denken welke marketingelementen je gaat inzetten om te zorgen dat je zichtbaar bent. Dat kunnen en moeten zelfs meerdere dingen zijn. Denk aan een goede website, social media, flyeren etc. Denk ook goed na met welke boodschap je je doelgroep gaat bereiken. Waar trigger je ze mee om naar jouw horeca onderneming te komen. Dat kan bijvoorbeeld een mooie openingsactie zijn. Ook het binden van je gasten is een onderdeel. Eenmaal binnen gekomen hoe zorg je dat ze dan naar jouw horeca onderneming blijven komen. Dit kan gestimuleerd worden met o.a. een member-ship of punten sparen.

Het financieel deel en de overige elementen

Het bovenstaande resulteert uiteindelijk in een omzet die je verwacht te kunnen gaan draaien. Met de verwachte kosten zoals huur, inkoop en personeel kan je een prognose maken van de verwachte winst- en verliesrekening. In het financieel deel maak je ook een investerings en financieringsbegroting. Kortom wat is de totale investering en hoe ga je dat betalen? Daar blijkt ook uit of je alles uit eigen middelen kunt doen of dat je ook financiers nodig hebt om je onderneming van de grond te krijgen.
Als laatste is het goed om de algemene en juridische zaken op te nemen. Hoe ga je zorgen dat je aan de benodigde vergunnigsvereisten voldoet. Denk aan een terrasvergunning, drank- en horecavergunning. Maar beschrijf hierin ook hoe je aan de hygiënecode gaat voldoen.

Hoe kan HopmanKersten helpen

Wij zijn wij en jij bent jij … wij schrijven dus niet jouw plan. We helpen je wel op weg om het plan op te bouwen, content te geven en zorg te dragen voor een realistisch beeld over de mogelijkheden, vooral op het financiële vlak!